Fisa catalog

 

Fişa Fişa XML
A00101
Carte de cetire seau Legendariu românesc pentru întâia clasă a școalelor poporene / Samuil Andrievici / Arhim. Teofi l Tia-coordonator; Maria Dorina Pașca-editarea și transliterarea; Eugen Mera-tehnoredactare; Nicoleta Pălimaru-corectura; Cătălin Pălimaru-lectura
Limba: română

Pastoralia
; nr.5

ISBN 978-606-607-211-3
carte veche
carte de cetire

Data intrării: 2017-04-27
Calea: http://www.bjmures.ro/bd/A/001/01/

 


©2009 Biblioteca Judeţeană Mureş